Komunikat Startowy 2024

 • KOMUNIKAT STARTOWY z dnia 14 kwietnia 2024 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA ZAWODNIKÓW

I. BAZA ZAWODÓW

Baza Zawodów znajduje się w hali sportowej Zespołu Szkół nr1, ul. Tysiąclecia 6, Nowy Tomyśl.

W Bazie Zawodów mieści się:

 • Biuro Zawodów, otwarte:
  •  19.04.2024 od 16:00 – 18:00 tylko dla dystansów SUPER i NORMAL oraz od 18:00 -20:00 – Wszystkie dystanse
  • 20.04.2024 od 00:00 – 2:00 i od 9:00 – 14:00 
 • węzeł sanitarny (toalety, prysznice)
 • depozyt.
 • Udostępniamy możliwość bezpłatnego noclegu w klasach. Nie zapewniamy materacy, śpiworów itp.

Aby odebrać pakiet startowy za innego zawodnika należy dostarczyć do Biura Zawodów upoważnienie do odbioru pakietu (dostępne na stronie w zakładce do pobrania) oraz ksero/zdjęcie dowodu zawodnika – do wglądu.

II. START ZAWODÓW

Start zawodów dla:

 • Super GWiNT 100 milNowy Tomyśl, Plac Niepodległości, 19 kwietnia (piątek) godz. 18.00,
 • Normal GWiNT 110 km – Grodzisk Wlkp., Park Miejski, 20 kwietnia (sobota) godz. 3.00, odjazd autobusów*: 1:50 – 2:00,
 • Mini GWiNT 55 kmWolsztyn, ul. Poznańska 1, Fala Park, 20 kwietnia (sobota) godz. 12.00, Odjazd autobusów*: 10:50 – 11:00, 
 • Mikro GWiNT 30 km – Jastrzębsko Stare, 20 kwietnia (sobota) godz. 15.00, odjazd autobusów*: 13:50 – 14:00,

*Autobusy będą podstawione na parking przy ul Szczanieckiej, 300m od bazy zawodów.

III. META ZAWODÓW
Meta wszystkich dystansów ultramaratonu GWiNT Ultra Cross znajduje się w Nowym Tomyślu, Plac Niepodległości.

IV. PUNKTY KONTROLNO-ODŻYWCZE

Punkty Kontrolno-Odżywcze zaopatrzone są w:

 • napoje – woda, izotonik, napój typu cola Itp.
 • posiłek – owoce, paluszki, cukier w kostkach, kabanosy itp.

Na Punktach Kontrolno-Odżywczych stanowiących przepaki dla poszczególnych biegów przewidziany jest ciepły posiłek (zupa) oraz herbata i kawa.

Na mecie dla zawodników przewidziany jest ciepły posiłek w wersji mięsnej i wegetariańskiej. 

Obsada Punktu Kontrolno-Odżywczego składa się z:

 • Koordynatora PK-O, 
 • Sędziego PK-O,
 • obsługi PK-O.

Zawodnik musi mieć numer startowy przypięty w widocznym miejscu.

V. LIMITY CZASU NA PUNKTACH KONTROLNO-ODŻYWCZYCH I NA MECIE
 Organizator wprowadza dla zawodników następujące limity czasu na Punktach Kontrolno – Odżywczych:

W przypadku niezmieszczenia się przez zawodnika w limicie czasu na Punkcie Kontrolno-Odżywczym objętym tym limitem, zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
Zawodnik nie ma prawa kontynuować zawodów i zobowiązany jest stosować się do wskazówek Sędziego PK-O oraz Koordynatora PK-O.

VI. PRZEPAKI
Punkty przepakowe zostaną zorganizowane dla zawodników biegu Super GWiNT i Normal GWiNT. Dla zawodników biegu Mini GWiNT i Mikro GWiNT nie przewiduje się przepaków.
W pakietach startowych będą znajdowały się worki foliowe:

 • 2 sztuki w dwóch różnych kolorach dla zawodników biegu Super GWiNT- zielony do Grodziska, niebieski do Wolsztyna
 • 1 sztuka dla zawodników biegu Normal GWiNT – niebieski do Wolsztyna
 • Dodatkowy worek żółty do zostawienia rzeczy w depozycie Biura Zawodów. Dla zawodników wszystkich biegów.

z przeznaczeniem na spakowanie depozytów na punkty przepakowe. Te same worki należy wykorzystać do pozostawienia depozytów na punktach przepakowych, które zostaną przewiezione przez organizatorów na metę w Nowym Tomyślu. Waga depozytu nie powinna przekraczać 2 kg.             

 Depozyt na punkty przepakowe powinien zostać przekazany organizatorom w Bazie Zawodów:

 • dla biegu Super GWiNT – w piątek 19 kwietnia najpóźniej do godziny 17:30,
 • dla biegu Normal GWiNT – w sobotę 20 kwietnia najpóźniej do godziny 1:50.

Możliwość pozostawienia organizatorom depozytów na przepaki stanowi ułatwienie organizacyjne dla zawodników. Jest to uzależnione od ich indywidualnych potrzeb. Zawodnicy nie mają obowiązku pozostawienia organizatorom depozytów i korzystania z przepaków.

VII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I ZALECANE
Wyposażenie obowiązkowe zawodników obejmuje:

 • latarkę czołówkę, (Obowiązkowa dla Super GWiNT i Normal GWiNT, zalecana dla Mini GWiNT i Mikro GWiNT)
 • telefon komórkowy,
 • minimum 0,5 litra napoju na starcie (bidon, bukłak),
 • dokument tożsamości,
 • kubek wielorazowego użytku.
 • folia NRC
 • elementy odblaskowe na odzieży

Wyposażenie zalecane uczestników obejmuje:

 • odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
 • apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny),
 • prowiant na drogę.

VIII. WYCOFANIE SIĘ Z ZAWODÓW

 1. Jeżeli Zawodnik wycofa się z zawodów, musi o tym poinformować organizatorów zgłaszając rezygnację w punkcie kontrolnym/odżywczym lub dzwoniąc pod numer telefonu podany na numerze startowym. 
 2. Po wycofaniu się nie ma możliwości dalszego uczestniczenia w zawodach lub ponownego włączenia się do rywalizacji 

 IX. DOZWOLONE WSPARCIE ZAWODNIKA TRASY SUPER GWiNT (100 MIL)

 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników pokonujących trasę Super GWiNT (100 mil) przewidujemy możliwość ich wsparcia przez osoby trzecie niebędące zawodnikami (tzw. osoby eskortujące).
 2. Wsparcie polega na możliwości pokonania przez osobę eskortującą określonego przez organizatorów odcinka trasy Super GWiNTa w charakterze osoby towarzyszącej zawodnikowi.
 3. Zadaniem osoby eskortującej jest czuwanie nad bezpieczeństwem zawodnika i monitorowanie jego stanu psychofizycznego.  W przypadku zasłabnięcia zawodnika na trasie, osoba eskortująca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia organizatorów o tym fakcie, pozostania przy zawodniku do czasu przybycia pomocy i podjęcia niezbędnych czynności ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy.
 4. Osoba eskortująca nie może nieść wyposażenia zawodnika, w tym jego jedzenia i picia.  Jeżeli fakt niedozwolonego wsparcia zostanie ujawniony, eskortowany zawodnik podlega dyskwalifikacji.
 5. Organizator nie zapewnia zawodnikom wsparcia osób eskortujących. Znajduje się to w gestii zawodnika.
 6. Jednemu zawodnikowi może towarzyszyć na trasie 1 osoba eskortująca.
 7. Osoba eskortująca wspiera zawodnika wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Osoba eskortująca nie korzysta z jedzenia i napojów stanowiących wyposażenie PK-O.

 PUNKTY LEGALNEGO WSPARCIA

 1. Osoby eskortujące mogą wspierać zawodników wyłącznie od następujących Punktów Kontrolno-Odżywczych:
 • PK-O w Jastrzębsku Starym (około 30 km do mety w Nowym Tomyślu),
 • PK-O w Miedzichowie (około 17 km do mety w Nowym Tomyślu).
 1. Organizator nie zapewnia dowozu osób eskortujących na Punkty Kontrolno-Odżywcze. Zapewnienie transportu i logistyki znajduje się wyłącznie w gestii osób eskortujących.

 PROCEDURA ZGŁOSZENIA OSOBY ESKORTUJĄCEJ

 1. Osoba zamierzająca eskortować zawodnika ma obowiązek zgłosić ten fakt Koordynatorowi PK-O. W tym celu:
 • wpisuje się na listę znajdującą się u Koordynatora PK-O podając:
  • imię i nazwisko i nr telefonu kontaktowego,
  • imię i nazwisko oraz numer startowy zawodnika wspieranego,
 • podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i o eskortowaniu zawodnika na własną odpowiedzialność. (oświadczenie dostępne w zakładce do pobrania)