Punkty Kontrolne 2023

Przybliżone odległości pomiędzy punktami kontrolnymi na poszczególnych dystansach: