Punkty kontrolne i trasa 2023

Udostępniamy Wam gotowe ślady GPS obowiązujące w 2023 roku.

Trasa

Zachęcamy również do zapoznania się rozmieszczeniem punktów kontrolno-odżywczych oraz dzielącymi je odległościami

Punkty Kontrolne 2023