Konkurs – relacje 2019

Uwaga! W limicie przewidzianego czasu wpłynęło do nas łącznie … 17 relacji! W różnej formie i w różnej objętości!

Sukcesywnie będziemy je przedstawiać tak, aby każdy mógł poczuć „Ducha Gwinta”.

Relacje konkursowe