Biuro zawodów GWiNT 2019

Biuro zawodów będzie otwarte w następujących godzinach:

  • 16:00 – 23:00 – piątek 10.05.2019
  • 8:00 – 10:15 – sobota 11.05.2019

Poniżej zamieszczamy:

1) dokument do pobrania dla zawodników, którzy chcą upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego:

Dokument ten podpisany własnoręcznie przez zawodnika wraz z ksero dowodu powinno być dostarczone do biura zawodów w dniu rejestracji przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu startowego. Osobie tej należy przekazać wyposażenie, które ma być złożone na przepaki.

2) oświadczenie dla osoby trzeciej niebędącej zawodnikiem, która zamierza eskortować zawodnika Super GWiNTa od Punktu Kontrolno – Odżywczego w Jastrzębsku (30 km do mety) lub w Miedzichowie (17 km do mety):

Dokument ten, podpisany również przez zawodnika, powinien być przekazany Koordynatorowi Punktu Kontrolno – Odżywczego w Jastrzębsku lub w Miedzichowie.